TWOJA WYCENA

NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Spotkaliśmy się z wieloma motywami wyceny majątku. Najczęstszymi powodami wycen, z którymi mamy do czynienia, są:

  • kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części,
  • zmiana formy prawnej działalności,
  • poszukiwanie inwestorów branżowych lub finansowych,
  • dzierżawa/odpłatne udostępnienie majątku,
  • fuzja przedsiębiorstw i inne przekształcenia własnościowe,
  • oferta publiczna (IPO) i niepubliczna (pre-IPO),
  • pomiar wartości dla celów wynagradzania kadry menedżerskiej,
  • działania restrukturyzacyjne,
  • określenie wartości dla celów podatkowych lub ubezpieczeniowych.

Jednak każdy sukces współpracy z nami zaczyna się od pierwszego kroku, jakim jest rozmowa z naszym ekspertem.

UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

DLACZEGO WYCENIAĆ Z NAMI?

Każdy z naszych doradców inwestycyjnych posiada długoletnie doświadczenie praktyczne oraz zdane egzaminy państwowe i licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Dzięki temu Twoja wycena będzie profesjonalnie przeprowadzona, rzetelna oraz zgodna z przyjętymi standardami i prawem.

UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

NA ILE ZOSTANIE WYCENIONE MOJE PRZEDSIĘBIORSTWO,

UDZIAŁY, AKCJE LUB ZNAK TOWAROWY?

Dokładną wycenę będziemy w stanie przedstawić po zapoznaniu się z potrzebną dokumentacją. Niemniej jako doradcy inwestycyjni i doświadczeni profesjonaliści rynkowi dysponujemy różnymi metodami wyceny potwierdzonymi naukowo. Możesz mieć pewność, że do wyceny użyjemy całej naszej wiedzy oraz doświadczenia, aby wycena była najbardziej korzystna i optymalna. Dobierzemy metodę lub metody wyceny, aby wskazać realny przedział wartości wycenianego majątku.

UMÓW KONSULTACJĘ

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O STOSOWANYCH PRZEZ NAS METODACH WYCEN?

Umów się na rozmowę z naszym ekspertem.

JAK PRZEBIEGA PROCES WYCENY I ILE KOSZTUJE?

Umawiasz rozmowę z naszym ekspertem w celu przedstawienia przypadku wyceny.

1

2

(opcjonalnie) Podpisujemy umowę o zachowaniu poufności (NDA).

3

Otrzymujemy informacje o:

a) wycenianej spółce, w tym sprawozdaniach finansowych oraz ewentualnie posiadanych prognozach i projekcjach finansowych,

b) specyfice branży, w której działa spółka,

c) podmiotach stanowiących bezpośrednia konkurencję.

4

Składamy ofertę cenową na wykonanie wyceny.

5

Przedstawiamy rekomendację metod wyceny najbardziej adekwatnych do sytuacji wycenianej spółki.

6

Przeprowadzamy proces wyceny.

7

Przekazujemy wersję roboczą raportu (część opisowa) w celu poprawy ewentualnych nieścisłości wynikających z niepełnego lub niewłaściwego zrozumienia materiałów dotyczących spółki wycenianej.

8

Przekazujemy gotowy raport z wyceny.

Koszt wycen zależny jest od kilku zmiennych, ale zazwyczaj mieści się w przedziale od około 6.000 złotych do 12.000 złotych za pojedynczą wycenę.

ZACZNIJ OD BEZPŁATNEJ KONSULTACJI

Z NIMI WSPÓŁPRACOWALIŚMY

SPRAWDŹ CASE STUDY WYCEN W PRZYKŁADOWYCH BRANŻACH

WYCENA RODZINNEJ

SPÓŁKI PRODUKCYJNEJ

WYCENA SPÓŁKI

Z BRANŻY INWESTYCYJNEJ

Z BRANŻY ELEKTRONICZNEJ

WYCENA SPÓŁKI

WYCENA SPÓŁKI

Z BRANŻY MUZYCZNEJ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WYCENA SPÓŁKI

Z BRANŻY MEDIALNEJ

WYCENA SPÓŁKI

Z BRANŻY MUZYCZNEJ

IT

WYCENA SPÓŁKI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wycenialiśmy spółki małe, średnie i duże, a otrzymane wartości zawierają się w przedziale od 2 mln złotych do ponad 180 mln złotych.

KIM JEST DORADCA INWESTYCYJNY

I CZYM RÓŻNI SIĘ OD OSOBY PRZEDSTAWIAJĄCEJ SIĘ JAKO DORADCA FINANSOWY LUB ANALITYK?

Doradca inwestycyjny to regulowany zawód związany z rynkiem finansowym. Prawo wykonywania tego zawodu przysługuje osobom, które zostały wpisane na listę doradców inwestycyjnych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Jednym z warunków wpisu na listę doradców inwestycyjnych jest zdanie trudnego, trzystopniowego egzaminu państwowego. W grudniu 2019 roku na liście doradców inwestycyjnych znajduje się 752 osoby, co oznacza, że średniorocznie, w skali całego kraju, egzamin na doradcę inwestycyjnego zdaje zaledwie 29 osób.

DORADCA INWESTYCYJNY

DORADCA FINANSOWY

ANALITYK FINANSOWY

WYMOGI FORMALNE POSŁUGIWANIA SIĘ TYTUŁEM ZAWODOWYM

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych


Korzystanie z pełni praw publicznych


Brak uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi


Zdanie z wynikiem pozytywnym trzyetapowego egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Brak jakichkolwiek wymogów

OCHRONA PRAWNA TYTUŁU

Każdy może używać takiego tytułu

Tytuł zawodowy chroniony prawnie, tylko osoba wpisana na listę doradców inwestycyjnych prowadzoną przez KNF może się nim posługiwać

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Nie ma prawa zarządzać portfelami instrumentów finansowych klientów

Ma prawo zarządzać portfelami instrumentów finansowych klientów w ramach usługi asset management prowadzonej przez firmę inwestycyjną lub TFI

DORADZTWO INWESTYCYJNE

Nie ma prawa doradzać klientom w zakresie instrumentów finansowych

Ma prawo doradzać klientom indywidualnym i instytucjonalnym w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego prowadzonej przez firmę inwestycyjną lub TFI

RADY NADZORCZE

Aby zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, musi zdać dodatkowy egzamin państwowy

Ma prawo zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa bez konieczności zdawania egzaminu państwowego

ROZPOCZNIJ OD UMÓWIENIA BEZPŁATNEJ KONSULTACJI Z NASZYM EKSPERTEM

WYBIERZ PREFEROWANY TERMIN KONTAKTU

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności i polityką cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka prywatności