Konfigurator konta White Label

Personalizuj swoją stronę logowania w 2 prostych krokach

1. Dodaj następujące rekordy CNAME w panelu zarządzania rekordami DNS swojej domeny, aby stworzyć i przekierować nowe subdomeny.

Consulting and evaluating your to-date attracting-customers actions for your business

Better understanding of landing pages use and lead generation processes

You may get new business partner – that is, Landingi

- app.przykład.com | CNAME | w.landingi.com

- editor.przykład.com | CNAME | w.landingi.com

- cname.przykład.com | CNAME | cname.landingi.com

- _acme-challenge.przykład.com | CNAME | _acme-challenge.landingi.com

- tech.przykład.com | CNAME | w.landingi.com

NAZWA | TYP | ADRES

*zastąp przykład.com nazwą własnej domeny

Jeśli chcesz, aby wybrany przez Ciebie adres e-mail widoczny był jako nadawca wiadomości automatycznych( np. autoresponder lub powiadomienia) napisz na success@landingi.com

*zastąp przykład.com nazwą własnej domeny

Wartość: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/m

wSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4T

eEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y7

8dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;"

Host: mandrill._domainkey.przykład.com*

Typ: TXT

Rekord DKIM:

Host: przykład.com*

Typ: TXT

Wartość: "v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all"

Rekord SPF:

Value: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQ

UAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd5

5zd/IQ/J/mwSRMAocV/hMB3jXwa

HH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1v

eUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgr

Ksn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPh

XWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y

78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/l

QIDAQAB;"

2. Wypełnij formularz, aby skonfigurować stronę logowania i spersonalizować jej wygląd. Możesz podejrzeć kolor każdego elementu.

Wybierz...
Wybierz...

Zresetuj hasło

Personalizacja